TONNAN-ติดตั้งแก๊ส NGV LPG E85ศูนย์บริการ ตรวจ ติดตั้ง ระบบแก๊ส LPG - NGV รถยนต์ และ รถบรรทุก จังหวัดตาก
ติดตั้ง แก๊ส LPG NGV E85

ขั้นตอนการติดตั้ง

KKC

การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับใช้ก๊าซ NGV
อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องตรวจสอบก๊าซ NGV
มาตรฐานด้านการติดตั้ง NGV

1. เครื่องยนต์ที่ใช้ระบบดีเซล มี 2 แบบ
1.1 ระบบดูดก๊าซ (Fumigation System) ซึ่งจะมีอุปกรณ์ผสมก๊าซและอากาศ (Gas Mixer) ทำหน้าที่ผสมอากาศที่เครื่องยนต์ดูดเข้าไปกับก๊าซ NGV ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับการเผาไหม้ก่อนที่จะจ่ายเข้าเครื่องยนต์ ซึ่งเรียกว่า ระบบเชื้อเพลิงร่วม (Dual Fuel System, DDF) อุปกรณ์หลัก ๆ ประกอบด้วย

– ถังก๊าซ
– หัวเติมก๊าซ
– หม้อต้มหรืออุปกรณ์ปรับความดันก๊าซ (Pressure Regulator or Reducer)

1.2 ระบบใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว (Dedicated NGV) เป็นเครื่องยนต์ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เพื่อให้เครื่องยนต์ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะ หรือาจจะดัดแปลงเครื่องยนต์ดีเซลเดิม โดยการเจียรฝาสูบและลูกสูบ เพื่อลดอัตราส่วนกำลังอัดลดลงและเจาะรูฝาสูบเพื่อใสหัวเทียน

2. เครื่องยนต์ที่ใช้ระบบเบนซิน มี 2 ระบบ

2.1 ระบบดูดก๊าซ (Fumigation System) มีหลักการทำงานคือ ก๊าซธรรมชาติความดันสูงจากถังบรรจุไหลผ่านมายังอุปกรณ์ลดความดัน จ่ายก๊าซไปผสมกับอากาศ ที่บริเวณท่อร่วมไอดี โดยใช้อุปกรณ์ผสมก๊าซกับอากาศ (Gas Mixer) และผ่านเข้าห้องเผาไหม้ ปริมาณการจ่ายก๊าซ จะขึ้นอยู่กับการปรับตั้งสกรูปรับก๊าซขณะเดียวกันก็จ่ายน้ำมันดีเซลเข้าห้องเผาไหม้เพื่อจุดระเบิดนำการเผาไหม้ของก๊าซธรรมชาติ
อุปกรณ์หลักๆ ประกอบด้วย

– ถังก๊าซ
– หัวเติมก๊าซ
– หม้อต้มหรืออุปกรณ์ปรับความดันก๊าซ (Pressure Regulator or Reducer)
– สวิทช์เลือกชนิดเชื้อเพลิง ทำหน้าที่ตัด/ต่อระบบควบคุมแต่ละเชื้อเพลิง

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยติดตั้งแบบวงจรปิด (Closed Loop) ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น ชุดควบคุมอิเล็คทรอนิคส์ ชุดควบคุมการจ่ายก๊าซฯ

2.2 ระบบหัวฉีด (Multi Point Injection System, MPI) ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์หลักๆ ดังนี้

– ชุดควบคุมอิเล็คทรกนิคส์ (Electronic Control Unit)
– อุปกรณ์ปรับความดับก๊าซ (Pressure Regulator)
– อุปกรณ์ปรับเวลาการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ (Timing Advancer)
– สวิตช์เลือกชนิดเชื้อเพลิง ถังบรรจุก๊าซ (CNG Cylinder)
– ชุดจ่ายก๊าซ (Gas Distributor) ตัวตรวจวัดออกซิเจน (Oxygen Sensor)

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน

installation_4 installation_5

ส่วนประกอบและหน้าที่ของชุดติดตั้งอุปกรณ์NGV

1. เครื่องปรับลดแรงดันหรือเรียกว่า หม้อต้มก๊าซ  (Reducer Pressure Regulator) ทำหน้าที่ลดแรงดันก๊าซให้เลือกแรงดันใช้งานตามผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น ระบบหัวฉีดลดจาก 200 บาร์ ให้เหลือประมาณ 2.5 บาร์เป็นต้น

2. โซลินอยด์วาล์วที่หม้อต้ม (Solenoid Valve)  ทำหน้าที่ดัดก๊าซความสูงไม่ให้จ่ายไปยัง Reducer
ในขณะดับเครื่องยนต์ หรือเครื่องยนต์ดับ

3. วาล์วหัวเติม (Filling Valve Master Shut-Off Valve) เป็นวาล์วที่ติดตั้งอยู่ระหว่างถังก๊าซและ Reducer
เพื่อสามารถตัดก๊าซได้ในกรณีฉุกเฉินและจะใช้ในกรณีที่มีการซ่อมแซม Regulator

4. หัวจ่ายก๊าซ (Gas Injection) เป็นอุปกรณ์จ่ายก๊าซตามความต้องการของเครื่องยนต์โดยจะมี Injection
ตามจำนวนสูบของเครื่องยนต์ เช่น 4 สูบ จะมี Injection 4 อัน

5. กล่องควบคุม หรือ (Electronic Control Unit) : ECUเป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของ Actuator  หรือ
Gas Ingectionเพื่อควบคุมปริมาณการจ่ายก๊าซให้เหมาะสมกับความต้องการของเครื่องยนต์

6. หัวเติมก๊าซ  (Filling Valve) ทำหน้าที่รับหัวเติมก๊าซจะติดตั้งคู่กับวาล์วกันการย้อนกลับของก๊าซเพื่อป้องกันก๊าซรั่วออกจากรถยนต์ เมื่อไม่มีการเติมก๊าซจะมีจุกกันฝุ่นปิดไว้

7. สวิตซ์บอกตำแหน่งใช้งาน (Fuel Selector  หรือ Switch and Gauge) เป็นสวิตซ์แบบ 2 ทาง สำหรับเลือกเชื้อเพลิงที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือก๊าซและปริมาณก๊าซในถัง

8. ตัวปรับปริมาณก๊าซ มี 2 แบบ คือ Manual Valve ใช้กับระบบเปิด (Open Loop)  และ
Actuator Valve ใช้กับระบบปิด (Close Loop) สำหรับปรับอัตราการไหลของก๊าซที่เข้าสู่เครื่องยนต์ให้มีปริมาณเหมาะสมที่สุด ซึ่งจะปรับขณะทำการจูนตามขั้นตอนการติดตั้งและไม่จำเป็นต้องปรับอีก

9. วาล์วถังก๊าซ (Cylinder Valve) เป็นวาล์วที่ติดกับถังก๊าซ สามารถเปิดปิดได้รวดเร็วตัดก๊าซได้ในกรณีที่ต้องการซ่อมแซมท่อก๊าซ นอกจากนี้วาล์วยังประกอบไปด้วย Pressure Relief Device อุปกรณ์ระบายความร้อน และ Excess Flow Valve ลิ้นป้องกันการไหลกลับ

10. ถังก๊าซ (NGV Cylinder) มี 4 แบบ คือ

1. ทำมาจากเหล็กกล้าความแข็งแกร่งสูง มีลักษณะเป็นทรงกระบอก
2. ทำมาจากเหล็กกล้าความแข็งแกร่งสูง มีลักษณะเป็นทรงกระบอกปลายมนตรงกลางจะทำให้บางแล้วหุ้ม
ด้วยเรซิน ทนความดันได้สูงถึง 200 บาร์ (BAR) ความจุประมาณ 12 กก.
3. ทำมาจากเหล็กหล้าความแข็งแกร่งสูงมีลักษณะเป็นทรงกระบอกปลายมนเนื้อถังจะบางแล้ว
หุ้มด้วยเรซินทั้งหมดมีน้ำหนักเบาทนความดันได้สูงถึง 200 บาร์ (BAR) ความจุประมาณ 10 กก.
4. ถังทำด้วยวัสดุเรซินแบบมีเส้นใยต่อเนื่องโดยใช้กับวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ

11. พลาสติกครอบชุดวาล์วที่หัวถัง  (Vapor Box) เป็นกล่องดักไอของก๊าซซึ่งจะครอบอยู่บริเวณท่อที่ต่อออกจากถังในส่วนที่อยู่ในห้องเก็บสัมภาระด้านท้าย เพื่อป้องกันก๊าซเข้าไปในห้องโดยสารเมื่อเกิดการรั่วก๊าซจะระบายออกนอกตัวรถ

12. โซลินอยด์วาล์วตัดก๊าซ (High Pressure Solenoid Valve) เป็นวาล์วตัดก๊าซขณะใช้งานระบบ NGVติดตั้งไว้ระหว่างถังบรรจุก๊าซกับหม้อต้ม

13. เกจวัดความดันก๊าซ (Pressure Gauge) ทำหน้าที่บอกแรงดันก๊าซในระบบและส่งสัญญาณไปยัง Fuel Selector Switch เพื่อบอกปริมาณก๊าซที่เหลืออยู่ในถังก๊าซ

14. ท่อก๊าซ (High Pressure Tubes) เป็นท่อโลหะที่ทำการเชื่อมต่อระหว่างถังบรรจุกับลดความดัน (Reducer) เพื่อลำเลียงก๊าซจากถังไปยังอุปกรณ์ระบบก๊าซในห้องเครื่องยนต์ที่มีความแข็งแกร่งสูง โดยจะติดตั้งไปตามเฟรมรถยนต์เพื่อป้องกันการกระแทรกเสียดสีและเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นและจะติดตั้งท่อก๊าซคนละด้านกับท่อเสียเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนจากท่อไอเสีย

 

การติดตั้ง NVG ระบบดูดก๊าซ Fumigation System
installation_1

อุปกรณ์ติดตั้ง  NGV แบบดูดก๊าซ

1. ปรับลดแรงดัน (หม้อต้มก๊าซ)
2. หัวเติมก๊าซ
3. มิกเซอร์ (Mixer)
4. ท่อก๊าซแรงดันต่ำ
5. ตัวปรับปริมาณก๊าซ
6. ท่อพลาสติกปากฉลาม-ท่อระบายก๊าซทิ้ง
7. ถังบรรจุก๊าซ
8. ท่อน้ำร้อน
9. ท่อแรงดันสูง
10. กิ๊ปสแตนเลสล็อกสาย
11. เข็มขัดรัดท่อ
12. ท่อพลาสติก 3ทาง
13. ฟิตติ้ง-ตาไก่
14. เพสเชอร์เกจ
15. สวิตช์ปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิง
16. หลักยึดเครื่องลดแรงดันหรือหัวเติม

ระบบดูดก๊าซ เหมาะกับรถยนต์รุ่นเก่าที่เป็นเครื่องยนต์แบบคาร์บูเรเตอร์หรือท่อร่วม ID
เป็นโลหะระบบนี้ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย

ข้อดีและข้อเสียของระบบดูดก๊าซ(Fumigation System)

– ติดตั้งง่าย ราคาถูก
– ปรับแต่งไม่ยุ่งยากสามารถทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่ง Computer (ยกเว้นแบบ Closed Loop Control)
– มีโอกาสเกิด Backfireได้ง่าย เนื่องจากในท่อร่วมไอดีทั้งก๊าซและอากาศ (ถ้าเป็นท่อร่วมไอดีแบบใหม่ที่ทำจาก PVC ควรติดตั้ง Backfire Protection)
– อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงกว่าระบบ Injection เล็กน้อย

 

การติดตั้ง NVG ระบบฉีดก๊าซ Multipoint Injection: MPI

installation_2

อุปกรณ์ติดตั้ง  NGV แบบหัวฉีด

1. กล่องหัวฉีดก๊าซ
2. วาล์วเปิด-ปิดก๊าซแรงดันสูง
3. (ECU) กล่องควบคุมการจ่ายก๊าซ
4. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
5. เซนเซอร์วัดแรงดันก๊าซ
6. ถังบรรจุก๊าซ
7. ท่อแรงดันต่ำ
8. เครื่องปรับลดแรงดัน (หม้อต้มก๊าซ)
9. เพสเชอร์เกจ
10. กรองก๊าซ
11. ท่อพ่นก๊าซ
12.สวิตช์ปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิง
13. ท่อน้ำร้อน
14. ท่อแรงดันสูง
15. หัวเติมก๊าซ
16. ท่อพลาสติกปากฉลาม-ท่อระบายก๊าซทิ้ง
17.กิ๊ปสแตนเลสล็อกสาย
18.เข็มขัดรัดท่อ
19.ท่อพลาสติก 3 ทาง
20.ฟิตติ้ง-ตาไก่
21.หัวฉีดก๊าซ

ระบบฉีดก๊าซ เหมาะกับรถยนต์รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นระบบที่ไฮเทค ให้กำลังและอัตราเร่งเครื่องยนต์ใกล้เคียงการใช้น้ำมันเบนซินมากกว่าระบบดูดก๊าซ ไม่ทำให้เกิดการเผาไหม้ย้อนกลับ (Backfrie) อัตราความประหยัดในการวิ่งค่าเชื้อเพลิงต่อวันของระบบนี้คุ้มกว่าระบบดูดก๊าซ

ข้อดีและข้อเสียของระบบฉีด (Injection System)

-โอกาสเกิด Backfire น้อยมากเนื่องจากก๊าซถูกฉีดบริเวณใกล้วาล์วไอดีในท่อร่วมไอดีจึงมีแต่อากาศไม่มีส่วน
ผสมของเชื้อเพลิงหลงเหลืออยู่
– กำลังของเครื่องยนต์ดี อัตราเร่งดี อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยเพราะควบคุมการทำงานด้วยกล่องควบคุม (ECU)
– ติดตั้งได้กับเครื่องยนต์หัวฉีดที่เป็นระบบ EFI เท่านั้น
– ราคาอุปกรณ์การติดตั้งสูง
– การปรับแต่งต้องให้คอมพิวเตอร์เท่านั้น

ในปัจจุบันนี้ รถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลสามารถใช้ NGV ได้เช่นกัน โดยติดตั้งอุปกรณ์ NGVระบบดูดก๊าซ ซึ่ง NGV และดีเซลทำงานควบคู่กันตลอดเวลา จะต่างจากระบบเบนซินที่ใช้น้ำมันช่วงแรกที่ออกตัว แล้วหลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นการทำงานของ NGV อย่างเดียว ระบบติดตั้งสำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซลนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงประมาณ 25 %

table1

ที่มา : กรมธุรกิจ กระทรวงพลังงาน